top of page

ข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้บริการ PG SLOT GAME 888 THAILAND


สารบัญ ข้อตกลง


คำนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ เเละกฏกติกาที่จะกล่าวเหล่านี้ เป็น คล้ายกับ หนังสือสัญญา หรือ ข้อตกลง ระหว่าง PG SLOT GAME 888 เเละเราจะเเทนตัวของ PG SLOT GAME 888 ว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริษัท” และ ผู้เล่น “ลูกค้า” หรือ “ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์” หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ หรือ ส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์เกม PG SLOT GAME 888 ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ตลอดจน มีการเปิดบัญชีหรือ ยูสเซอร์ ผู้เล่นยอมรับหลักเกณฑ์และกฏกติกาต่าง ๆ และถือว่า“ลูกค้า” ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทันที ที่มีการสมัคร หรือเข้าเล่นเกมสล็อต ผ่าน เว็บไซต์ของเรา


เงื่อนไข และ กฏระเบียบ โดยทั่วไป

ฝ่ายต่าง ๆ ของ บริษัท 1. ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเรา (pgslotgame-888) ได้รับอนุญาติจากเว็บเเม่ ค่ายเกมใหญ่ pgsoft.com อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดที่มีคำว่า “เรา” “ของเรา” “ทางเรา” หรือ “ เว็บไซต์ที่เกียวข้องกับ PG SLOT GAME 888 ซึ่งผู้เล่นได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น ตั้งเเต่ตอนที่สมัครเล่นกับเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

1. PG SLOT GAME 888 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฏเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ PG SLOT GAME 888ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกฏระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. PG SLOT GAME 888 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมพิเศษที่จะขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

3. หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฏการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่า ผู้เล่นรับรู้และยินยอมในผลข้อยังคับนั้น

ข้อบังคับทางกฏหมาย 1. บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฏหมาย ในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมาย ทาง PG SLOT GAME 888 จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ขอผู้ใช้ได้

2. ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า PG SLOT GAME 888ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฏหมาย หรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายการให้บริการเว็บไซต์ต่อแก่ลูกค้าได้ ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเองรวมทั้งตัดสินใจเองว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฏหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

3. PG SLOT GAME 888ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฏหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฏหมายหรือไม่ได้รับอนุญาติ


การเปิดบัญชี หรือ ยูสเซอร์

1 เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

2 ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับบัญชีของท่านหากท่าไม่ทำตามกติกา

3 ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้า ครบถ้วยและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุกรรม หรือการบิดบัญชีของลูกค้า

4 หากลูกค้ามีคำถาม หรือ เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Line@ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5 ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและปิดบัญชีทันที


6. ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง 1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

• ท่านต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

• เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว

• ท่านได้ทราบเป็นที่เรีบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

• ท่านได้ทราบถึงกติกา กฏเกณฑ์และกระบวนการให้การบริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

2 ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สามเพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง


7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

1) เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ PG SLOT จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้2) การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากกรอก Username/Password ถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน

7.3) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม รหัสผ่านของท่าน (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่

4) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่า รายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้องหรือไม่ เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน

5) การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของPG SLOT GAME 888 และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม

.6) การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย PG SLOT GAME 888 ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

7) การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของPG SLOT GAME 888 ถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ BETFLIX อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที


8. ธุรกรรมทางบัญชีฝาก/ถอน

8.1) เงินที่ท่านฝากในบัญชีของผู้เล่นจะต้องไม่ได้มาจากกการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

8.2) ในกรณีที่ท่านฝากเงิน หรือ เติมเงิน เข้ามาแบบไม่รับ โปรโมชั่น ทางเรา จะจ่าย ไม่เกิน 10 เท่า ของ ยอดฝากล่าสุด เพื่อเป็นการ รักษา มาตรฐาน ของเว็บไซต์

8.2) PG SLOT GAME 888ไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่า ข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

8.3 ท่านสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของท่านเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

8.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

8.5 จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด 100,000 บาทต่อบิล เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า PG SLOT GAME 888

ดู 545 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page